Vår personal - Spiran Sikeå

Vår personal

Vi har tre anställda som arbetar i restaurangen.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi månar om en trivsam arbetsplats där samtliga kan känna trygghet och arbetsglädje.

Diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier får inte förekomma hos oss.

Vi har kollektiv avtal med Hotell och Restaurangförbundet.