Vår personal

Vi har tre anställda som arbetar i restaurangen samt en vaktmästare.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi månar om en trivsam arbetsplats där samtliga kan känna trygghet och arbetsglädje.

Diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier får inte förekomma hos oss.

Vi har kollektiv avtal med Hotell och Restaurangförbundet.