Vår personuppgiftspolicy - Spiran Sikeå

Vår personuppgiftspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Vår personuppgiftspolicy beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter

när du är kund hos oss. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller vill läsa vår personuppgiftspolicy i dess helhet.

Ring 0934 – 152 22 eller maila spiranhuset@gmail.com